รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะ

  • H.E. Mr. Kenya AKIBA รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ และได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องความสนใจของญี่ปุ่นในการขยายการลงทุนด้านเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และยาในประเทศไทย


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
    25 ตุลาคม 2556