มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2556

  • ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาเกาหลี จีนกลาง ญี่ปุ่น เวียดนาม ฝรั่งเศษ เยอรมัน สเปน อิตาเลียน อารบิก รัสเซีย พม่า เขมร อินโดนีเซีย และอังกฤษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ให้แก่นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 56 - 23 ก.พ. 57 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.lang.human.ku.ac.th หรือ http://facebook.com/lang.hum รับสมัครตั้งแต่ 1 ต.ค. - 9 พ.ย. 2556 ในวันและเวลาราชการ โทร 0 2942 8888-9 และ 0 2579 0113 ต่อ 2022-2024 ติดต่อ คุณปนัดดา คุณสุวรรณี


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    9 ตุลาคม 2556