การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๓๑

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้ นายแพทย์ประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม The Ashok กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๑๑ ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ พม่า เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอร์-เลสเต


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    19 กันยายน 2556