พิธีมอบรางวัล Special DG Award “2013 World No Tobacco Day”

  • เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ และคณะ เดินทางไปเข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าว keynote address ในพิธีมอบรางวัล Special DG Award “2013 World No Tobacco Day” ให้แก่ H.E. Maithripala Sirisena รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาในฐานะ “leadership in NCD prevention” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ ณ Bandaranayake Memorial International Conference (BMICH) กรุงโคลัมโบ โดยมี H.E.Mahinda Rajapakse ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้มอบรางวัล


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    19 กันยายน 2556