การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "TechnoPreneurship Boot Camp"

  • สถาบันเศรษกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย และ European Manufacturing and Innovation Research Association จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "TechnoPreneurship Boot Camp" ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย นักวิจัย วิศวกร ผู้ประกอบการ ผู้ให้คำปรึกษาด้านการตลาดและธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง และติดต่อสอบถามที่ อาจาร์ยกมลีพร สงสกุล โทร 089 921 9120 อีเมล์ kamaleeporn.s@bu.ac.th


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    11 กันยายน 2556