การประชุมเตรียมการสำหรับการหารือเรื่องการดำเนินงาน Migrant Health ที่เหมาะสมของประเทศไทย

  • นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมหารือเรื่องการดำเนินงาน Migrant Health ที่เหมาะสมของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ WHO, UNICEF, UNFPA, UNDP, UNAIDS, USAID, ILO, IOM, UNHCR, JICA, EU และ NGOs เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    3 กันยายน 2556