รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัด Working Dinner

  • เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ฯพณฯ นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัด Working Dinner ณ ห้อง Pompadour โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน เพื่อเลี้ยงอาหารค่ำและหารือเกี่ยวกับเรื่อง Regional Cooperation for Healthy Borders เนื่องในโอกาสการประชุม Biregional Meeting on Healthy Borders in the Greater Mekong Subregion


     

     


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    9 สิงหาคม 2556