รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ

  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ฯพณฯ นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Hamilton โรงแรมดุสิตธานีเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม International Leprosy Summit : Overcoming the Remaining Challenges


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    9 สิงหาคม 2556