โปรแกรมเรียนภาษาออนไลน์ Tell Me More Online

  • บริษัทแดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์ โปรแกรม E-leaning สอนภาษาออนไลน์ Tell Me More Online  เป็นโปรแกรมการสอน สามารถเรียนผ่านอินเตอร์เน็ทได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tellmemoreclub.com/ หรือโทร 02 575 1791-3


  • ที่มา : บริษัทแดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
    6 สิงหาคม 2556