สถานสอนภาษา A.U.A . ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสอนภาษา

  • โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา American University Alumni Language Center (A.U.A.) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ และบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจจะไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา และกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมตัวและให้ข้อมูลต่างๆ ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.auathailand.org/ หรือโทร 02 657 6411-7


  • ที่มา : สถานสอนภาษา A.U.A.
    6 สิงหาคม 2556