งาน Medical Fair Thailand 2013

  • งานแสดงสินค้านานาชาติด้านการแพทย์และสุขภาพ MEDICAL FAIR THAILAND 2013 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2556  เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดบรรจบกันของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ภายในงานมีการแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม การแพทย์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู และในงานจะมีการเปิดตัวงานประชุม Advanced Rehab Technology Conference เป็นครั้งแรกในปีนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.medicalfair-thailand.com/th/home.html และที่ http://www.medicalfair-thailand.com/conference.html 


  • ที่มา : BLI
    25 กรกฏาคม 2556