เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • H.E. Mr. Victor Daniel Ramirez Pena เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ และมีการหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากคิวบาและความเป็นไปได้ในการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล มาทำงานประเทศไทย เนื่องจากคิวบาสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการส่งเสริมนโยบายในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
    29 มิถุนายน 2556