รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมในคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเข้าร่วมในคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 


   ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เยือน Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) ญี่ปุ่น และหารือกับ Mr. Kenya Akiba, Senior Vice Minister of Health, Labour and Welfare เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

   ๒. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ รับฟังบรรยายเรื่อง "การจัดระบบบริการผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น" โดย Mr. Katsunori HARA,Director-General, Health and Welfare Bureau of the Elderly, Ministry of Health, Labour and Welfare สำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม Peninsula ญี่ปุ่น 

   ๓. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ หารือกับ Professor Dr. Tomonori HASEGAWA ผู้เชี่ยวชาญจาก Toho University School of Medicine เรื่อง "Trend of the Ageing Population inJapan: Health and Socioeconomic Impacts and Recommendation" เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมPeninsulaญี่ปุ่น 

   

 • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
  29 พฤษภาคม 2556