ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

  • Dr. Yonas Tegegn ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    22 มิถุนายน 2556