รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายเป็นรับมนตรีเกียรติยศ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นรัฐมนตรีเกียรติยศประจำนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖   • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    3 พฤษภาคม 2556