สำนักงาน ก.พ. รับสมัครข้าราชการรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมต่างประเทศ

  • สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปฝึกอบรมหลักสูตร Governance and Anti-Corruption ประจำปี 2555 รายละเอียดคลิกที่นี่ ผู้สนใจขอให้ศึกษาประกาศรับสมัคร หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. โทร 0 2547 1915


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    9 เมษายน 2556