รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และคณะ

  • นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮเอท เอราวัณ ในโอกาสที่ Dr. Margaret Chan ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และคณะ เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม Global Policy Group Meeting of the World Health Organization  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    14 มีนาคม 2556