ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • Dr. Margaret Chan ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะ  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    14 มีนาคม 2556