ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

  • Dr. Margaret Chan ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะ  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    15 มีนาคม 2556