เจ้าหญิงมาทิลด์แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม เสด็จเยี่ยมชมโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน

  • เจ้าหญิงมาทิลด์ (HRH. Princess Mathilde, Duchess of Brabant) พระชายาในเจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม เสด็จเยี่ยมชมโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ในวโรกาสนี้ ทรงเยี่ยมชมกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เครือข่ายบริการที่ 6 ถวายการต้อนรับ  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    19 มีนาคม 2556