ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลประจำปี 2555

  •  สำนักงานก.พ. กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2555 ทุนบุคคลทั่วไป 5 ทุน และทุนพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ 5 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจสมามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" หัวข้อย่อย "ทุนศึกษาต่อ (บุคคลทั่วไป) และ "ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)" ติดต่อสอบถามโทร 02 547 1916 ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน สำนักงานก.พ.


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    15 มีนาคม 2556