สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2556

  • ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งว่า จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๖ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th จำนวน ๕ ประเภททุน รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าว ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน สำนักงาน ก.พ. โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๖


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    7 ธันวาคม 2555