ทุน British Chevening Scholarship 2013/14

  • ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งประกาศการรับสมัครทุน British Chevening Scholarships 2013/14 ซึ่งเป็นทุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยระดับเกียรตินิยม มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๒ ปี และต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี โดยต้องมีผลสอบ IELTS ระดับคะแนนรวม ๖.๕ ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT คะแนนรวม ๗๙ ขึ้นไป ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงทางเว็บไซต์ที่ www.chevening.org ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียดดังปรากฏในสำเนาหนังสือสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยที่แนบ


     

  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย
    19 พฤศจิกายน 2555