ทุน Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship for 2013 Young Leaders' Program (YLP) Student

  •  รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา Healthcare Administration ณ Graduate School of Medicine มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี เริ่มเดือนตุลาคม 2556 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


    ส่งใบสมัครที่สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2555


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    7 กันยายน 2555