สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเปิดรับคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

  • ด้วยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง ทั้งนี้ถึงภายในวันที่ 10 กันยายน 2555


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    24 สิงหาคม 2555