สำนักงานกพ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมต่างประเทศประจำปี 2554 (เพิ่่มเติม)

  •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามาัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2554 เพิ่มเติม (ทุนสำหรับเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" หัวข้อย่อย "ทุนฝึกอบรม" ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน สำนักงานก.พ. โทร 0 2547 1911, 1914-6


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    17 กรกฏาคม 2555