Lee Kuan Yew School of Public Policy เปิดรับสมัครหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Public Management

  •  ด้วย Lee Kuan Yew School of Public Policy เปิดรับสมัครหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี ณ ประเทศสิงคโปร์ สาขา Public Management ประจำปี 2013 ผู้สมัครฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะมีสิทธิ์สมัครรับทุน Lee Kuan Yew Fellowship อ่านรายละเอียดได้ในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างและที่ www.lkyspp.nus.edu.sg


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สถานเอกอัครราชฑูตสิงคโปร์
    4 พฤษภาคม 2555