สำนักงานก.พ. ประกาศเพิ่่มสถานพยาบาลที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด

 •  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ได้มีหนังสือแจ้งประกาศเพิ่มสถานพยาบาลตามที่กรรมการการแพทย์ของก.พ. กำหนดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่นักเรียนทุนและข้าราชการที่จะต้องตรวจสุภาพก่อนการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

  1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตรวจสุขภาพ)

  2. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (ตรวจสุขภาพ)

  3. โรงพยาบาลรามาธิบดี (ตรวจสุขภาพ)

  4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ตรวจสุขภาพและตรวจด้านจิตวิทยา)

  5. โรงพยาบาลราชวิธี (ตรวจสุขภาพและตรวจด้านจิตวิทยา)

  6. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ตรวจสุขภาพและตรวจด้านจิตวิทยา)

  7. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรวจสุขภาพและตรวจด้านจิตวิทยา)

  รายละเอียดสามารถอ่านได้ในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักงานก.พ.
  1 พฤษภาคม 2555