การประชุม 14th ASEAN Association of Clinical Laboratory Sciences Conference

  • สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุม 14th ASEAN Association of Clinical Laboratory Sciences Conference ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษจิกายน 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิบปินส์ ซึ่งจัดโดย ASEAN Association of Clinical Laboratory Scientists ร่วมกับ Philippines Association of Medical Technologists ผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยจะได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนหากชำระเงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
    25 เมษายน 2555