เชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล Keio Medical Science Prize 2012

  • ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แจ้งว่า ขณะนี้ Keio University Medical Science Fund ได้ประกาศเชิญให้เสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลนานาชาติ Keio Medical Science Prize 2012 ซึ่งจะมอบแก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นและอุทิศตนเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ โดยพิธีมอบรางวัลมีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเคโอ วิทยาเขตชินาโนะมาจิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อได้ที่ www.ms-fund.keio.ac.jp/prize/index.html โดยสามารถเสนอชื่อพร้อมส่งเอกสารไปที่ Keio University Medical Science Fund ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2555


  • ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    16 มีนาคม 2555