กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิญสมัครรับทุน IATSS Forum รุ่นที่ 50

  • The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้รับทุน IATSS รุ่นที่ 50 อ่านรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th และ www.environnet.in.th/iatss ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร 0 2278 8400 ต่อ 1820-1thai


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    5 มีนาคม 2555