ทุน United World College ประจำปีการศึกษา 2555

  • สำนักงาน ก.พ. แจ้งว่า คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World College ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 13 กพ. - 9 มีค. 2555 จำนวน 7 ทุน และโควต้าที่นั่งนักเรียน จำนวน 2 ที่ รายละเอียดสามารถอ่านได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง และติดต่อสอบถาม ขอใบสมัคร ได้ที่สำนักงานก.พ. www.ocsc.go.th


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักงานก.พ.
    21 กุมภาพันธ์ 2555