การประชุมวิชาการนโยบายแอลกอฮอล์ระดับนานาชาติ "Global Alcohol Policy Conference 2011"


 • ศูนย์วิจัยปัญหาสุราขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ Global Conference on Alcohol Policy

  กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก เครือข่ายนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก (Global Alcohol Policy Alliance - GAPA) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Conference on Alcohol Policy ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับนโยบายและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก

  เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมมีผลกระทบต่อการเดินทางและการจัดประชุมวิชาการ "นโยบายแอลกอฮอล์ระดับนานาชาติ Global Alcohol Policy Conference 2011)" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2554 ทางคณะกรรมการอำนวยการการประชุมระดับประเทศ (LOC) จึงได้พิจารณาและมีมติให้เลื่อนการประชุมในครั้งนี้ออกไปเป็นวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ แกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในหัวข้อ "From the Global Alcohol Strategy to National and Local Action"

  การประชุมครั้งสำคัญนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากภาควิชาการ ภาคนโยบาย และภาคประชาสังคม ได้แบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับโลก อีกทั้งเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาเครือข่ายแอลกอฮอล์ในระดับโลกอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การหารือความเป็นไปได้ในการลดปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับโลกร่วมกัน

  ทั้งนี้ ทางผู้จัดการประชุมได้ขยายเวลาให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ www.gapc2011.com ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555


   


 • ที่มา : LOC การประชุม Global Alcohol Policy Conference 2011
  17 มกราคม 2555