การสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ "ประเทศพม่าและคนพม่าในประชาคมอาเซียน"

  • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ "ประเทศพม่าและคนพม่าในประชาคมอาเซียน" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ และมุมมองเกี่ยวกับประเทศพม่าและคนพม่าในเชิงลึกเกี่ยวกับความพร้อมของพม่าในประชาคมเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ในวันที่ 26 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียดได้ในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    5 มกราคม 2555