ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษตามระบบสรรหาผู้สมัครรับทุน ปี 2555 งวดที่ 1

 • ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา ในหลักสูตรต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานเพื่อสรรหาผู้รับทุนฯ ประจำปี 2555 งวดที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ โดยส่วนราชการ/หน่วยงานได้ส่งชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และค่าทดสอบฯ มาที่กระทรวงสาธารณสุข แล้วนั้น

  บัดนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมค่าทดสอบฯ ไปยังสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการแล้ว ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ ตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ด้านล่าง และไปเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ ฝ่ายทดสอบ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ด้านทิศตะวันออก ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 – 12.30 น. (ผู้สอบควรถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 09.15 น.) พร้อมนำบัตรประจำตัวไปด้วย

  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ คลิกที่นี่


  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

  ตัวอย่างข้อสอบ คลิกที่นี่

  แผนที่ศูนย์ภาษาต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ คลิกที่นี่

   


 • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  7 ธันวาคม 2554