รัฐบาลเนปาลประกาศปรับแก้คำเชิญประกวดราคาของกระทรวงบริการสาธารณสุขเนปาล

  • กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งเผยแพร่สำเนาประกาศของกระทรวงบริการสาธารณสุขเนปาลที่ลงนังสือพิมพ์ของประเทศเนปาล เรื่องการจัดซื้อยาของรัฐบาลเนปาลที่ได้มีการปรับแก้ไข อ่านรายละเอียดได้ในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    18 สิงหาคม 2554