รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางเหวียน ถิ กิม เทียน (Nguyen Thi Kim Tien) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อศึกษาดูงานระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข การบริหารงบประมาณเพื่อการสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการฝึกอบรม และการปฏิบัติงานบุคลากรสาธารณสุข สรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

     


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
    18 สิงหาคม 2554