การเปลี่ยนชื่อประเทศของพม่า

 • กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อประเทศของพม่า ดังนี้

  1. เปลี่ยนชื่อประเทศจาก The Union of Myanmar (สหภาพพม่า) เป็น The Republic of the Union of Myanmar ชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการคือ "สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์" หรือ เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า "เมียนมาร์" หรือ "พม่า"

  2. หน่วยงานราชการของเมียนมาร์ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อตามชื่อประเทศใหม่ คือ The Government of the Republic of the Union of Myanmar (รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) The Embassy of the Republic of the Union of Myanmar (สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)

  3. เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจาก Yangon (กรุงย่างกุ้ง) เป็น Nay Pyi Taw ซึ่งราชบัณฑิตยสถานกำลังแปลชื่อเมืองหลวงดังกล่าวเป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการ


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
  23 มิถุนายน 2554