ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย ประจำปี 2555-2556

  • โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (Asian Public Intellectuals Fellowships Program - API) เปิดรับสมัครผู้รับทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย ประจำปี 2555-2556 สามารถอ่านรายละเอียดได้ในเอกสารดาวน์โหลด และที่ http://www.api-fellowships.org/body/thailand.php    ผู้สนใจ ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ api.apply2011@gmail.com และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ api_fellowships@chula.ac.th หรือ โทร 0-2218-7422


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (API)
    8 มิถุนายน 2554