สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรแจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการยื่นขอวีซ่า

  • กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชฑูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการกรอกและยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภท รวมทั้งวิธีนัดหมาย เพื่อยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ซึ่งต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    27 พฤษภาคม 2554