การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง

  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Medical Research Data Analysis - AMrDA) ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2554 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎเกล้า ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง และที่เว็บไซด์ http://research.pcm.ac.th 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎเกล้า
    3 พฤษภาคม 2554