สธ.พร้อมส่งทีมแพทย์ไทยไปช่วยเฮติ แต่ห่วงความปลอดภัย รอกระทรวงการต่างประเทศตัดสินใจ

  • นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าการส่งแพทย์ไทย ไปช่วยเหลือประเทศเฮติว่า ขณะนี้แพทย์ไทยจำนวน 3 คน ที่เดินทางไปเฮติ พร้อมกระทรวงการต่างประเทศ และองค์การอนามัยโลกเป็นส่วนล่วงหน้า ได้เดินทางกลับมาแล้ว และได้รายงานให้กระทรวงสาธารณสุขทราบแล้วว่า ขณะนี้สถานการณ์ที่เฮติยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัยหากเดินทางโดยรถยนต์ แม้แต่ทหารเม็กซิโกที่ไปช่วยรักษาความสงบ ในบางช่วงจะต้องไปอยู่ในสถานทูตเม็กซิโก แพทย์ที่ไปตรวจสอบเบื้องต้น 3 คน จึงแนะนำ ขอให้รอสัญญาณที่เห็นสอดคล้องกันจากกระทรวงการต่างประเทศก่อน ว่าสมควรให้คณะแพทย์เดินทางไปหรือไม่ กระทรวงสาธารณสุขจะ ไม่ตัดสินใจตามลำพัง จะให้กระทรวงการต่างประเทศตัดสินใจร่วมด้วย    ส่วนสถานการณ์ด้านการรักษาพยาบาลที่เฮติ ขณะนี้มีความคืบหน้าไปถึงระดับที่ไม่น่าเป็นห่วง ขั้นต่อไปเป็นขั้นของการควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพจิตใจเป็นหลัก โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายว่าขอให้รอการส่งสัญญาณจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยได้เตรียมคณะแพทย์ไว้อย่างน้อย 3 ชุด ซึ่งพร้อมจะเดินทางทันที นายจุรินทร์กล่าว ... 11 ก.พ. 2553


  • ที่มา : สำนักสารนิเทศ
    12 กุมภาพันธ์ 2553