สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

 • แหล่งข่าวจากสื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศเสนอข่าวการช่วยเหลือเฮติล่าสุด มีสถิติการเสียชีวิต มากกว่า 150,000 คน และไร้ที่อยู่อาศัย มากกว่า 1 ล้านคน และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


  สถานการณ์ด้านการแพทย์และสุขภาพ  • การดูแลทางการแพทย์ยังเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับผู้รอดชีวิต ทั้งผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บ ได้แก่ crush injuries, fractures, lacerations, post-operative care รวมทั้งความจำเป็นด้านการป้องกันเกี่ยวกับ acute malnutrition และ dehydration ไปพร้อมๆ กับการช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐาน  คือ อาหาร และน้ำ

  • ศักยภาพในการรักษาพยาบาลจากอาสาสมัครนานาชาติ ประกอบด้วย หน่วยแพทย์ 50 คณะ สถานพยาบาล 40 แห่ง ในกรุงปอร์โตแปรงซ์ และโรงพยาบาลสนาม 8 แห่ง

  • การฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย 140,000 คน ส่วนมากเป็นวัคซีนป้องกันโรคหัด (measles) รองลงไป คือ โรคคอตีบ (diphtheria) และ บาดทะยัก (tetanus) เริ่มดำเนินการแล้วในที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ในกรุงปอร์โตแปรงซ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดมากที่สุด


  อื่นๆ  • หน่วยแจกน้ำสะอาดปลอดภัย ประมาณ 75-80 หน่วย สำหรับประชาชน 130,000-180,000 คน/วัน

  • การสร้างห้องสุขาเพิ่มขึ้น การจัดเก็บและจัดการขยะและของเสียจากห้องสุขาและโรงพยาบาลต่างๆ ดำเนินการโดยทางการของเฮติ ร่วมกับ UNICEF และPAHO


  สถานีโทรทัศน์ BBC และ ALJAZEERA   • รัฐมนตรีคลังจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (G7) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund-IMF) และธนาคารโลก (World Bank) แถลงข่าวภายหลังการประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือเฮติระยะยาวที่แคนาดา ถึงการยกเลิกหนี้ทั้งหมดให้ประเทศเฮติ พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่นๆ ยกเลิกหนี้ให้กับเฮติด้วย และขอให้การช่วยเหลือด้านการเงินต่อเฮติเป็นการให้เปล่า (grant) ไม่ใช่การให้เงินกู้ (loan) โดยที่ก่อนหน้านี้ IMF, World Bank และรัฐบาลอังกฤษได้ประกาศยกเลิกหนี้ทั้งหมดให้กับเอติไปแล้ว

  • ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ระบบการขนส่งที่เสียหายจากแผ่นดินไหวยังคงเป็นปัญหาหลัก รองลงมาคือปัญหาการประสานางาน ทำให้มีความล่าช้าหรือไม่สามารถแจกจ่ายความช่วยเหลือจากนานาชาติให้แก่ประชาชนได้ตามที่ต้องการ 

  • ชายอายุ 28 ปี ถูกช่วยเหลือออกมาได้ภายหลังติดอยู่ใต้ซากปลักหักพัง 28 วัน


  -------------------------------------------------
  ฝ่ายความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก

  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ


 • ที่มา : WHO/PAHO, IFRC, ALJAZEERA, BBC
  9 กุมภาพันธ์ 2553