สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

 • สื่อมวลชนและหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ ยังคงเสนอข่าวสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเฮติ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ Aljazeera, BBC และองค์การ/หน่วยงานระหว่างประเทศ ได้แก่  PAHO, WHO, CDC, MSF, Handicap International, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies สรุปรายงานล่าสุดจากเว็บไซต์ดังกล่าว ดังนี้ 


  1. สหรัฐอเมริกากลับมาให้การช่วยเหลือขนส่งทางอากาศผู้ประสบภัยที่มีอาการหนักอีกครั้งเพื่อนำไปรักษาในสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากหยุดพักไประยะหนึ่ง โดยจะเริ่มการขนส่งผู้ป่วยในวันจันทร์นี้ (1กุมภาพันธ์ ) โฆษกของทำเนียบข่าวแถลงข่าวล่าสุดในวันอาทิตย์ตอนเย็นที่ผ่านมาว่า ที่จำเป็นต้องหยุดการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศเมื่อวันพุธที่แล้ว เนื่องจากผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล ที่ผ่านมาได้ส่งผู้ป่วยหลายร้อยคนที่อาการหนักเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆ ในรัฐฟลอริดา 


  2. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553 องค์การอาหารโลก (World Food Programme-WFP) ได้เริ่มใช้ระบบคูปองในการแจกอาหารโดยตรงให้ผู้หญิงเท่านั้นในบริเวณจุดแจกอาหารที่เพิ่มขึ้นอีก 16 แห่ง โดยมีทหารสหรัฐหลายร้อยนายคอยดูแลความเรียบร้อย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความโกลาหลในการแจกอาหาร ซึ่งผู้หญิงที่มารับอาหารต่างพอใจกับความเป็นระเบียบและความปลอดภัยมากขึ้นในการรับอาหาร


  3. ประมาณการ โดยรัฐบาลเฮติ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้ ผู้เสียชีวิต มากกว่า 112,000 คน ผู้บาดเจ็บ ประมาณ 196,000 คน ผู้พักอาศัยในเต็นท์ที่พักชั่วคราวในกรุงปอร์โตแปรงซ์ จำนวน 700,000 คน 


  4. ภายหลังแผ่นดินไหว เฮติต้องอาศัยความช่วยเหลือด้านยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดจากโกดังของ PAHO/WHO เท่านั้น ซึ่งความต้องการเหล่านี้กำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดได้แจกจ่ายยาประมาณ 250 ชนิด ให้แก่สถาบันต่างๆ ไปแล้วมากกว่า 30 สถาบัน 


  5. เต็นท์ที่พักขนาดครอบครัวยังคงขาดแคลนอีกมาก มีคำขอมากกว่า 200,000 เต็นท์ แต่จัดให้ได้เพียงจำนวนน้อย 


  6. เจ้าหน้าที่ของ PAHO/WHO ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับสิ่งของบริจาค การจัดเก็บ และตรวจวันหมดอายุ และการขนส่งยาและน้ำมันเชื้อเพลิงจำเป็นต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัย 


  7. ยาและเวชภัณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากทั่วโลก เช่น มูลนิธิคลินตัน มูลนิธิราชินีโซเฟีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ชิลี ไต้หวัน อิตาลี ออสเตรีย และ สเปน เป็นต้น


  8. กระทรวงสาธารณสุขเฮติ โดยการสนับสนุนจาก PAHO/WHO, CDC/Atlanta, Cuban Brigade, USI/ACDI ได้ร่วมกันจัดตั้งห้องติดตามสถานการณ์โรคระบาด เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อ และดำเนินการควบคุมโรค 


  9. สาธารณรัฐโดมินิกันได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านศักยภาพของศูนย์การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดใน Fond Parisien  โดยมีผู้ที่ต้องได้รับการดูแลของ Love A Child เพิ่มมากขึ้น และมีคณะแพทย์จากเอควาดอร์เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน


  10. คณะกรรมการผู้ลี้ภัยแห่งอเมริกา (American Refugee Committee) กำลังจัดตั้งค่ายชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยที่จำหน่ายจากโรคพยาบาลและครอบครัวใน Fond Parisien 


  11. การจัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัดใน Fond Parisien และบริเวณชายแดนโดมินิกัน จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน 


  12. Handicap International ได้ประกาศด่วนรับสมัครนักกายภาพบำบัดและนักอาชีวะบำบัดจำนวนมากเพื่อปฏิบัติงานระยะยาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเฮติ 


  13. CDC ได้ออกประกาศแจ้งการปฏิบัติที่ปลอดภัยด้านสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางออกจากเฮติ 


  14. MSF ระบุว่าขณะนี้การผ่าตัดและการดูแลภายหลังการผ่าตัดยังคงเป็นเรื่องเร่งด่วน และจำเป็นต้องดำเนินการมากขึ้นในการป้องกันการสูญเสียแขนขาจากอาการแผลติดเชื้อของผู้ป่วย และผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น


  ฝ่ายความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก

  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

  1 กุมภาพันธ์ 2553


 • ที่มา : WHO/PAHO, CDC, MSF, Aljazeera, BBC, Handicap International, International Federa
  1 กุมภาพันธ์ 2553