สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553

 • สถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเฮติ สรุปรายงานล่าสุดจากเว็บไซต์ของ PAHO/ WHO และ UN ดังนี้ 


  1. รายงานของ PAHO/WHO จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Operation Center Situation Report


  ภาพรวมสถานการณ์  • จำนวนผู้ประสบภัยที่ต้องตัดแขน ขาแล้ว มีมากกว่า 2,000 ราย และจะเพิ่มมากขึ้น

  • ณ วันที่ 27 มกราคม 2553 ได้แจกจ่ายโลหิตไปแล้ว 526 ยูนิต และจะได้รับโลหิตจากอเมริกาเพิ่มอีก 350 ยูนิต

  • ภายหลังธรณีพิบัติ ประมาณการเด็กที่กำพร้าหรือพลัดพรากจากครอบครัว จำนวน 1 ล้านคน

  • UNIFEM, IRC, UNFPA กำลังดำเนินการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ

  • UNAIDS รายงานการประเมินผลเด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีพบว่าไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมเพราะปัญหาการชาดแคลนทรัพยากร และไม่มีงบประมาณเพื่อจัดซื้อนมให้เด็กดื่มแทนนมแม่

  • ได้มีการแจกน้ำให้ประชาชนมากกว่า 300,000 คน ในกรุงปอร์โตแปรงซ์ และกำลังขยายไปยังพื้นที่อื่น เช่น Leogane และ Jacmel 


  ความร่วมมือระหว่าง PAHO/WHO  • ได้จัดตั้งเต็นท์ปฏิบัติการ จำนวน 6 เต็นท์ ใกล้ PROMESS สำหรับดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผ่าตัดโดย Medicine Sans Frontieres จากสเปน

  • ได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต 2 คน ประเมินสถานการณ์ด้านนี้ในพื้นที่บริเวณชายแดนโดมินิกัน หลังจากนั้นจะเดินทางไปยังเฮติเพื่อให้การสนับสนุนทางจิตใจแก่บุคลากรด้านสุขภาพต่อไป

  • กำลังดำเนินการจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังฉุกเฉินให้กระทรวงสาธารณสุขของเฮติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของเฮติและจากนานาชาติใช้ในการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ป่วย เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป 

  • กระทรวงสาธารณสุขเฮติ โดยผ่าน PAHO/WHO แจกแบบฟอร์มให้สมาชิกของ Health Cluster กรอกข้อมูลภารกิจ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานตน รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติการของหน่วย และกำหนดวันที่จะเสร็จสิ้นภารกิจ 

  • กำลังดำเนินการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ Health Cluster จากเจ้าหน้าที่ด้านลอจิสติก และผู้เชี่ยวชาญของ LSS/SUMA ซึ่งทำหน้าที่จัดส่งของที่ได้รับบริจาคมาจากสนามบิน

  • องค์กร LOVE A CHILD จะได้รับเต็นท์เพิ่มอีก 2 เต้นท์ เพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ Fond Parisien โดยจะรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลใน Jimani และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเข้ามาวันละ 30 คน


  2. รายงานข่าวส่าสุดของ UN แถลงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 ชื่นชมการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างดีเยี่ยมของเจ้าหน้าตำรวจเฮติ ซึ่งไม่เป็นไปตามข่าวลือที่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานภายหลังการเกิดแผ่นดินไหว โดยประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดปฏิบัติงานอยู่ตามท้องถนนต่างๆ เพื่อรักษาคุ้มครองสถานที่ราชการ ธนาคาร และระบบโทรศัพท์ซึ่งสามารถให้บริการได้แล้ว ประชาชนสามารถโอนเงินด้วยระบบออนไลน์ และเรียกร้องให้บริจาคเงินสำหรับสนับสนุนตำรวจให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น เพราะความสำเร็จในการฟื้นฟูประเทศขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่มีศักยภาพในการบริหารประเทศ ขณะนี้ กองกำลังรักษาสันติภาพของUN (UN Peace Keeping Mission in Haiti-MINUSTAH) ได้เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 


  ฝ่ายความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก

  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

  29 มกราคม 2553

   


 • ที่มา : WHO/PAHO, UN
  1 กุมภาพันธ์ 2553