การปาฐกถาพิเศษเรื่อง ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศกับการสาธารณสุข โดยนายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ อดีตเอกอัครราชทูตประจำกรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

  •  


            • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    3 ธันวาคม 2552