ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข่าว/กิจกรรม
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก
  13 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงา...
ปาฐกถาพิเศษ ความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยฉบับใหม่:เราควรจะยืนอยู่ที่จุดใด
  18 กันยายน 2562 นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพ...
รมช. สธ. เข้าร่วมการประชุม RC72
  นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ...
สธ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ APO
  นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์แก่คณะกรรมการบริหา...
.. ดูข่าวทั้งหมด .. 
ประชาสัมพันธ์
ทุนรัฐบาลไอร์แลนด์ ประจำปี 2563
    สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาาสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับขากสถานศึกษาของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เ...
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือนมกราคม 2563
   รายละเอียด Click...
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กองการต่างประเทศ
   รายละเอียด Click...
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือนธันวาคม 2562
  รายละเอียด Click...
.. ดูข่าวทั้งหมด ..  
   Google
         
   ค้นหาภายนอก    ค้นหาภายในเว็บ

:: การจัดการความรู้ ::
คู่มือการจัดทำข้อเสนอการจัดประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก
.. ดูทั้งหมด .. 

:: ปกิณกะ ::
กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
  กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ จัดทําขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องและบูรณาการของการดําาเนินงานด้านสุขภาพโลกของไทยในการส่งเสริมให้ประเทศมีความมั่นคงด้านสุขภาพและปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทในการร่วมกําหนดนโยบายสุขภาพโลกและมีความรับผิดชอบที่สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก Download เอกสารภาษาไทย - คลิกที่นี่.....
.. ดูทั้งหมด .. 
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น.
สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Password :
Webmail
จำนวนผู้ชม
0000257546
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2552
กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net