ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข่าว/กิจกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม G7 Kobe Health Ministers’ Meeting
  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้า...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณรสุขเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมปร...
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เข้าเยี่ยมคารวะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 H.E. Mr. Hussain Rasheed รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และคณะ รวม 4 คน...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๙
  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมกา...
.. ดูข่าวทั้งหมด .. 
ประชาสัมพันธ์
ทุน Japan Government (MEXT) Scholarship for 2017
  ด้วยสถานเอคอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย แจ้งว่ากระทรวงศึกษาวัฒนธรรม การกัฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho)...
รับสมัครคัดเลือกทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)
   ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ...
หลักสูตรเสริมทักษะผู้บริหารเพื่อความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม
   ด้วยสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ร่วมกับสถาาบัน Australian Institute of Management ได้จัดทำหลักสูตรเสริมทักษะผ...
ทุนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ด้วยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งให้ทุนด้านสาธารณสุข จำนวน 7 ทุน Master of Sciences in P...
.. ดูข่าวทั้งหมด ..  
   Google
         
   ค้นหาภายนอก    ค้นหาภายในเว็บ

:: การจัดการความรู้ ::
แนวทางการจัดประชุมระหว่างประเทศ
.. ดูทั้งหมด .. 

:: ปกิณกะ ::
แนวทางในการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ
   คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดทำแนวทางในการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจง และสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ และเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ภายในประเทศไทยดียิ่งขึ้น ซึ่งส่วนราชการ/หน่วยงานสามารถติดตามและดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?url=home&comm_id=1552 ในหัวข้อ “Talking Point” .....
.. ดูทั้งหมด .. 
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น.
สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Password :
Webmail
จำนวนผู้ชม
0000148919
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2552
สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net