ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข่าว/กิจกรรม
UNICEF Representative for Thailand เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ Mr. Thomas Davin, UNICEF Representative for Thailand และคณะ รวม ๔ คน เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจา...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๙
  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมกา...
การประชุมทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๙ (WHA69 After Action Review: AAR)
  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๙ (WHA69 After Action Review:...
Chief of Mission, IOM Thailand เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 Ms. Sophie Nonnenmacher, Chief of Mission, IOM Thailand ขอเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...
.. ดูข่าวทั้งหมด .. 
ประชาสัมพันธ์
การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 8
   ด้วย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองท...
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
   ด้วยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในเดือนพฤศจิกายน ทางสมาคมฯ เห็นควรมีการรวบรวมบทคว...
การศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7
   ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่...
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559
   ด้วยองค์กรความร่วมมือระหว่าประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส(SV)...
.. ดูข่าวทั้งหมด ..  
   Google
         
   ค้นหาภายนอก    ค้นหาภายในเว็บ

:: การจัดการความรู้ ::
แนวทางการจัดประชุมระหว่างประเทศ
.. ดูทั้งหมด .. 

:: ปกิณกะ ::
แนวทางในการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ
   คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดทำแนวทางในการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจง และสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ และเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ภายในประเทศไทยดียิ่งขึ้น ซึ่งส่วนราชการ/หน่วยงานสามารถติดตามและดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?url=home&comm_id=1552 ในหัวข้อ “Talking Point” .....
.. ดูทั้งหมด .. 
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น.
สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Password :
Webmail
จำนวนผู้ชม
0000146890
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2552
สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net